Péče o oddělek

19.01.2018

Transport oddělku

U převozu oddělku je zásadní "neuvařit ho". Při delší cestě je bezpodmínečně nutné dodat včelám vodu. Ideální je klasický rozprašovač na vodu (který nikdy před tím nebyl použit např. na nějaký postřik), ale stejně tuto úlohu splní i PET lahev s přimáčknutými prsty jako rozprašovačem. Transport oddělku je mnohem snazší ve styrodurovém plemenáči, který má zasíťované dno. Toto dno je třeba nechat otevřené. Přes pletivo je snadné včelám právě stříknout vodu. U přepravních kartonových krabic tato možnost není, a proto je doporučujeme pouze k transportu na menší vzdálenosti a to pouze ve večerních hodinách.

Umístění na včelnici

Oddělek není nutné ihned po převozu přeskládat do úlu. Klidně může zůstat několik dnů až týdnů (v závislosti na rychlosti rozvoje - jak se tam včely vlezou) ve styrodurovém plemenáči. Nechávat jej v kartonové krabici nedoporučujeme. I když na ni dáte plechovou stříšku, tak silnější noční bouřka udělá s kartonovou krabicí své.

Když oddělek přivezete na včelnici, tak plemenáč umístěte tak, jak bude budoucí úl. To znamená očko musí být jak vertikálně, tak horizontálně ve stejné pozici, jak bude očko budoucího nástavku. Když by bylo jinak, tak včely se na něj zalétají a při přeskládání do úlu netrefí domů. Kdyby byl rozdíl větší, tak se mohou zalétnout např. do vedlejšího úlu a významně tak oslabit oddělek. Oslabení oddělku o létavky je velký problém a významně to zbrzdí další rozvoj oddělku.

Očko nechte otevřené na jednu včelu. V žádném případě neotvírejte úplně. Oddělku to bohatě stačí pro jeho provoz a plně otevřené očko by neubránil. Mějte na mysli, že v létě začíná doba slídění a koordinované útoky jiných včelstev jsou na denním pořádku.

Přeskládání oddělku do nového úlu

Zpočátku bude oddělku stačit jeden nástavek. Počáteční sestava vypadá následovně:

- nízké dno/víko
- nástavek
- strůpková fólie
- uteplívka
- nízké dno/víko
- plechová stříška

Oddělek přeskládáme tak, aby těleso bylo uprostřed nástavku (tzn. prostřední plodový rámek u očka). Rámky přeskládáme ve stejném pořadí, jak byly v plemenáči nebo krabici (tzn. na středu plodové rámky a po stranách zásobní krycí plásty). Postupujeme opatrně, abychom neublížili matce. Při přeskládávání zkontrolujeme, jestli je přítomen plod ve všech stádiích (tzn. od vajíček, přes larvy až po zavíčkovaný). Plodový rámek dáváme k očku, protože je permanentně obsazený velkým množstvím včel a tedy včely se snáze ubrání případné loupeži. Kdyby byl u očka zásobní plást, který není pod tak bedlivým dozorem jako plod, tak dojde snáze k loupežím.

A teď už jen krmíme a dle potřeby rozšiřujeme.

Krmení

Oddělky krmíme zásadně těstem (my používáme už roky těsto Apivital a maximálně se nám osvědčilo). Proč těstem? Protože tím zajistíme, aby včely nezalily všechny buňky zásobami a neomezili matku v kladení. Mějme na paměti, že u oddělku je zásadní, aby šel rychle do rozvoje. Tedy, aby matka měla kam klást. Když oddělku dáte lahev s cukerným roztokem (nebo invertem), tak včely mají tendenci láhev co nejrychleji "vycucnout" a zásoby přenosit do buněk. A matka pak nemá kde klást. Těsto odebírají postupně. Pokud chcete krmit tekutinou z lahve, tak by to mělo být ve velmi malých dávkách a častěji (0,7 l s prosakovacím víčkem). Při tom je třeba pečlivě kontrolovat, jestli má matka kam klást.

Doporučení: Těsto používáme porcované v 2,5kg cihlách. Je s ním velice pohodlná práce. Prvně oddělku dáváme 1/4 cihly, když zesílí, tak polovinu. Přímo na včelnici rozkrájíme cihlu a rozdělíme do oddělků. Zpočátku může být těsto umístěno přímo v nástavku vedle rámků. Jak budeme rozšiřovat, tak se nám tam už nevejde, tak použijeme krmný nástavek na těsto a cihlu těsta umístíme nahoru na loučky. Tento nízký krmný nástavek na těsto využíváme, protože klasický nástavek způsobí, že se zdvojnásobí úlový prostor, ale včely ho nemají pod kontrolou. Je to jenom vzduch. V chladnějších měsících to může být problém.

Rozšiřování

První rozšíření doporučujeme udělat hned při přeskládání oddělku z transportního plemenáče/krabice. Rozšíření děláme vložením mezistěny do plodového tělesa. Včely takový rámek hned vystavějí a matka zaklade. Když je mezistěna vystavěna a zakladena, tak proces zopakujeme. Když je plodové těleso dost velké, tak můžeme vložit i dvě mezistěny. Ale nikdy nedáváme dvě mezistěny vedle sebe. Mezistěna musí být vždy mezi vystavěnými rámky. Když máme plně vystavěný a obsazený nástavek, tak přidáme další nástavek. Do něj převěsíme polovinu plodových plástů z prvního nástavku a nazebrujeme mezistěnami. Stejně tak ve spodním nástavku. Když má oddělek dost krmení, tak staví běžně do poloviny září. Někdy i déle.

V polovině září odebereme nevystavěné mezistěny a rámky srazíme k sobě na střed, aby tvořili kompaktní těleso, a zakrmíme na zimu. Kdyby v tělese byla nevystavěná mezistěna bez zásob, tak se může stát, že tuto mezeru v zásobách nedokáže zimní chumáč překonat a padne hlady.

Nám většina oddělků vystaví do poloviny září dva plné nástavky, takže nemusíme nevystavěné mezistěny odebírat. Oddělek zimujeme na dvou nástavcích.